Sion

Sion

> holocaust > nazi-processen

Nazi processen
Category=Nazi processen RSS feed
1 Belzec en de SS-getuigenissen [Edit]Nazi processen
Getuigenissen van de SS kampbewakers in het Belzec-Oberhauser proces.
2 Chelmno het proces [Edit]Nazi processen

Source http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Weergave van het onderzoek van de Centrale Commissie voor onderzoek naar Duitse oorlogsmisdaden in Polen.
3 Dokters processen [Edit]Nazi processen
Source http://www.ushmm.org/Uittreksels uit het proces tegen 23 nazi dokters dat begon op 9 december 1946.
4 Ludwigsburg [Edit]Nazi processen
The Zentrale Stelle Ludwigsburg was een bureau in Duitsland dat onderzoek pleegde naar de nazi misdaden van 1933 - 1945. Het ging hier vooral om misdaden gebaseerd op de nazi ideologie. Het bureau verzamelde en catalogiseerde bewijzen, probeerde de misdadigers op te sporen en voorzag de officieren van justitie in verschillende gebieden van bewijzen op grond waarvan processen konden worden gevoerd. Onder toezicht van dit bureau werden tot 1985 ongeveer 1200 zaken aanhangig gemaakt.
5 Nationale Poolse Commissie [Edit]Nazi processen
Ingesteld op 29 maart 1945 door de Nationale Poolse Raad met als doel nazi misdaden in Polen of tegen Poolse burgers te onderzoeken en samen te werken met de wettelijke tribunalen om bewijzen te verzamelen en op grond van deze bewijzen nazi's aan te klagen. Archieven van deze Commissie zijn toegankelijk voor iedereen en tegen 1989 werden 389 boeken en bulletins gepubliceerd.
6 Office of Special Investigation [Edit]Nazi processen
De OSI werd opgericht in 1979 door het U.S. Department of Justice nadat onthuld werd dat misschien wel meer dan 1000 nazi misdadigers naar de VS waren gevlucht. Doelstelling was onderzoek te plegen naar de achtergrond van eventueel in de VS wonende nazi's en hun eventuele misdaden.